masternode vps opzetten

Masternode VPS setup
Een masternode ontvangt vergoedingen voor handelingen die op het netwerk verricht worden, bijvoorbeeld anonieme transacties.
Het is in feite niets meer dan een server/computer met daarop een wallet.
Naast de vergoeding die je ontvangt, blijven de crypto munten ook jouw eigendom. Ze kunnen altijd op elke moment weer gebruikt worden.

VPS – Virtual Private Server
Er is een vps server nodig om de masternode te hosten.
Wij kiezen voor een Vultr VPS oplossing.

vultr vps hosting

In dit voorbeeld gebruiken we de Absolute crypto coin voor de Masternode setup.
Absolute ABS crypto coin

Na er een server is aangemaakt en ingelogt is middels een ssh verbinding kunnen we de volgende commandos uitvoeren.

# sudo apt-get update
-indien u de goedkoopste vps oplossing heeft gekozen is er iets meer ram nodig.
# sudo fallocate -l 4G /swapfile
# sudo chmod 600 /swapfile
# sudo mkswap /swapfile
# sudo swapon /swapfile
# echo “/swapfile swap swap sw 0 0” >> /etc/fstab
# sudo sysctl vm.swappiness=10
# echo “vm.swappiness = 10” >> /etc/sysctl.conf

Hierna gaan we benodigheden installeren.

# sudo apt-get install libboost-all-dev -y
# sudo apt-get install software-properties-common -y
# sudo add-apt-repository ppa:bitcoin/bitcoin -y
# sudo apt-get update -y
# sudo apt-get install libdb4.8-dev libdb4.8++-dev -y
# sudo apt-get install libevent-dev -y

En de wallet.

# wget https://github.com/absolute-community/absolute/releases/download/-laatste-versie-hier-/-laatste-versie-hier_linux.tar.gz
# tar -xvzf absolute_12.2.2-laatste-versie-hier-_linux.tar.gz
# cd absolute_-laatste-versie-hier_linux
# sudo cp -f absoluted /usr/bin/absoluted
# sudo cp -f absolute-cli /usr/bin/absolute-cli

Bij de Absolute ABS crypto coin gebruiken ze de monitor tool Sentinel.
Die installeren we ook.

# cd $HOME
# mkdir .absolutecore
# cd $HOME/.absolutecore
# git clone https://github.com/absolute-community/sentinel.git
# cd sentinel
# sudo apt-get install virtualenv -y
# virtualenv ./venv
# ./venv/bin/pip install -r requirements.txt
# cd

Elke minuut moeten we sentinel aanroepen. Voer het volgende commando uit.
# crontab -e
Voeg als laatste regel dit toe en vervang ‘YOURUSERNAME’ naar uw gebruikersnaam en sla de veranderingen op.
* * * * * cd /home/YOURUSERNAME/sentinel && ./venv/bin/python bin/sentinel.py >/dev/null 2>&1
Nu zal sentinel elke minuut aangeroepen worden.

Nu gaan we de wallet opstarten.
# absoluted

De wallet heeft even nodig om de blockchain bij te werken voordat we veder kunnen.
De status kan bekeken worden met het commando
# absolute-cli getblocktemplate

Als de wallet up to date is kunnen we die afsluiten met het commando
# absolute-cli stop

Ondertussen kunt u op uw wallet thuis de volgende handelingen verrichten en informatie noteren.
Er is een transactie van 2500 ABS crypto munten nodig voor een Absolute masternode.
Klik op de tab Receive en maak een adres aan.
Stuur precies 2500 ABS crypto munten op en wacht op 15 confirmaties.
Ga via het menu naar het debig scherm Tools>Debug Console en voer dit commando uit
masternode genkey
Bewaar deze informatie en voer erna dit commando uit en bewaar ook die informatie
masternode outputs
Nu gaan we naar >Settings >Options > Wallet
en vinken Show Masternodes aan.
Nu gaan we naar >Tools > Open Masternode Configuration File
en vullen onder het voorbeeld de gegevens in die we eerder hebben opgeslagen.

Voorbeeld: alias IP:port masternodeprivkey collateral_output_txid collateral_output_index
Voorbeeld: Masternode1 HIER-UW-VPS-SERVER-IP:18888 HIER_UW_MASTERNODE_PRIVKEY HIER_UW_TRANSACTIE_TXOUTPUT HIER_UW_OUTPUT_INDEX_NUMMER
Herstart uw wallet.

Terug bij uw VPS.

Voer dit commando uit.
# nano ~/.absolutecore/absolute.conf
En vul dit in


masternode=1
masternodeprivkey=4iQJOUW-MASTERNODE-GENKEY-OUTPUT-HIER-INVULLEN
rpcallowip=127.0.0.1
rpcport=1337
server=1
listen=1
deamon=1
bind=UW-VPS-SERVER-IP-HIER
externalip=UW-VPS-SERVER-IP-HIER:18888
maxconnections=246
rpcuser=absgebruiker
rpcpassword=abspass


Uw server ip adres is tevinden in het Vultr overzicht.
vultr vps hosting

Sla de wijzingen op met ctrl+x

Start de masternode met het commando
# absoluted -datadir=/root/.absolutecore –daemon

Terug naar bij uw wallet thuis.
Herstart uw wallet en ga naar de tab masternodes.
Hier ziet u uw masternode en klik op de knop Start all

Uw masternode setup is klaar.